onsdag 3. oktober 2012

Båndtvang og sånn

Noe helt forferdelig skjedde her på øya i helga, en sau hadde blitt hardt skadd av hund på fjellet.


Som følge av dette ble det selvfølgelig mye opprør, facebook kokte av ikke-hundemensker som både ville avskaffe alle hunder og hundeeiere, det kom påstander om båndtvang hele året i kommunen, noen trakk det så langt at det burde være båndtvang på sauer. Så det var en sak som berørte mange. 

Som hundeier og som instruktør så berørte saken meg også. Den store frykt er jo at hunden skal gjøre noe galt, og så langt det er mulig så skal en ha full kontroll. Men det er og blir et dyr, en kan ikke ha full kontroll. Til tider har jeg ikke full kontroll på meg selv en gang ;) Hvordan kan jeg da kontrollere hundene mine 100%? 
Hunden har en rett til å få springe løs, den kan ikke være dømt til et liv i bånd, den må få utfolde seg både aktivt og mentalt som den gjør om den får springe i terrenget. Når en har treff der det er flere hunder involvert må hundene være løs, hunder i bånd går som kjent ikke nødvendigvis så godt sammen. 

Da Ola Johan Skaar gikk uti avisa å påstod det var båndtvang hele året, så var det flere som kontaktet meg, var dette virkelig sant?

Under ei forelesing i atferdskonsulentutdanninga mi, der vi hadde om lovgivning og dyrevelferd, ble akkurat det med båndtvang tatt opp, noen få kommuner som har utvidet båndtvang ble nevnt, blandt dem var ikke Ulstein Kommune. Jeg tok derfor kontakt med en jurist mandagkveld da stormet som værst, for å vite.. hva er egentlig rett her?

Så da Skaar gikk i avisa og feilaktig påstod at det var båndtvang hele året i Ulstein Kommune, hadde vi omtrent klappet og klart et svar til denne feilaktige informasjonen. 

Dette svaret ble sendt til lokalavisa i gårkveld, så jeg håper på dem vil trykke det.Vendettaen på facebook, der "vanlige" folk skriver om hundeeiere som ulovlig slipper sine hunder, og hva en skal gjøre med dem. Er ikke moro :( Når en faktiskt talt ikke gjør noe galt! :(

Trykker dette svaret her også, kanskje det er flere der ute som har problemer med sin kommune? Anne Woldmo, som hjalp meg med lovverket her, har også hjelp en medstudent i nord der dem fikk problemer med kommunen og båndtvang. Så det er nok mange feilaktige lover rundt omkring. 
Hun holder på å skrive en kommentarutgave til hundeloven, og har over gjennomsnittet interesse for slike saker som denne :) 

Her er svaret som ble sendt til Vikebladet som vi håper på kommer på trykk. Svaret er ei lita smørje med nynorsk og bokmål, da jeg skriver nynorsk og Anne bokmål, håper det er leselig ;)

Svar til uttalelse i Vikebladet/Vestposten 02.10.2012 ang bandtvangsbestemmelser i Ulstein Kommune.
  
Vi vil først seie at det er veldig trist at sauen er blitt angrepen. Det som har skjedd er tragist både for sau, bonden og hundeeigaren. La det ikkje være nokon tvil om at alle skal til ein kvar tid ha kontroll på hunden sin om den er laus.

Men når dette er sagt, så vil vi også peika på at artikkelen inneheld direkte feil. Det skrivast i artikkelen at:

«Bandtvang heile året
Med nokre få unnta er det i Hareid og Ulstein bandtvang for hund heile året. Unntaka for bandtvangen er jakthundar under trening eller jakt, som har sauereinheitsbevis, og løyve frå grunneigaren. Pluss politi- og ettersøkshundar. »
Ulstein kommune har i ein del forskriftar gitt særlege bestemmelser for å beskytta enkelte naturreservat, til dømes Flørauden og Eggholmen naturreservat. Det fremgår av disse forskriftene at hundar skal holdast i band heile året når man ferdast i dei aktuelle naturreservatene. Utover dette finns det ikkje rettsleg gyldige forskriftar om hund i Ulstein Kommune.

Vi registrerar at Ulstein kommune på si eiga heimesida skriv at:
«Ulstein kommunestyre godkjende i november 2009 ei lokal forskrift om utvida bandtvang til også å gjelde i den tida og i dei område der husdyr beitar. Går du med hunden din i eit område der det til dømes beitar sau, må du i Ulstein halde hunden i band sjølv om det er utanom den nasjonale tida for bandtvang
Når kommunane skal gi slik forskrift (det vil då vere ei lokal forskrift) pliktar dei å kunngjere den. Dette for at vi borgarar skal ha sjanse til å innrette oss etter forskriftas bestemmelser, då må vi først vite om den. Normalt gjerast det via publisering på lovdata.no, og det følger av forvaltningsloven § 38 at det skal gjerast via lovdata. Kva er konsekvensen av forskriften ikkje er kunngjort på lovdata? Forskriften er ikkje nødvendigvis ugyldig – forutsatt at den er tilstrekkelig kunngjort på annen måte. Kommunene kan altså publisere forskriften på andre måter, se forvaltningsloven § 39.
Den nevnte «forskriften» er ikkje publisert på lovdata.no, og det er ikkje mange som kjenner til at dette har blitt vedtatt av kommuna. Vi registrerar for øvrig at opplysningar om at kommuna har vedtatt dette i 2009 blei lagt ut på heimesida den 04.10.2011. Det er heller ikkje kunngjort i alminnelig lest avis om forskrifta og dens innhold. Vidare er det heller ikkje mulig å få opp sjølve forskrifta om du søker på heimesida til Ulstein kommune. Dette er uten tvil slike forhold som fører til at forskrifta ikkje kan anses for tilstrekkelg kunngjort på annan måte. Forskriften er derfor neppe rettslig gyldig.
Det er lite tvilsomt at det er svært uheldig at ei kommune vedtar noko, og unnlater å fortelle dette til oss innbyggjarar.

I og med at forskriften neppe er rettslig gyldig, så er konsekvensen at i Ulstein kommune er det faktisk den nasjonale båndtvangbestemmelsen som gjelder. Det vil si at det i Ulstein kommune er båndtvang i perioden 1. april – 20. august. Det er altså ikke båndtvang heile året slik som man kan få inntrykk av i artikkelen. Det eneste unntaket er for dei nemde naturreservata, kor det er båndtvang heile året.
Vi gjer for ordens skyld oppmerksom på at sjølv om Ulstein kommune nå skulle klare å gjere jobben sin og sørge for publisering på lovdata slik at forskriften blir kjent for alle, så er det fortsatt ei hake her.
Kommunane må ha hjemmel for å pålegge utvida bandtvang. Slik hjemmel har de i hundeloven § 6 andre ledd. Bestemmelsen gir kommunane rett til å i enkelte tilfeller pålegge utvidet båndtvang. § 6 tredje ledd begrenser kommunenes rett til gi utvidet båndtvang.
Slik hjemmel har kommunene blant annet i hundeloven § 6 andre ledd som lyder:
« e) i hele eller deler av kommunen i bestemt angitt tidsrom når storfe, sau, geit eller hest normalt går ute»
Det er bere disse beitedyrene som ivaretas, for eksempel vil ikkje lama eller gris falle inn under bestemmelsen her. Bestemmelsen tar bere sikte på å fange opp den ordinære beitesesongen, noko som fastsettast fra år til år. Følgjelig så kan ikkje ei kommune fastsette båndtvang heile året, fordi bestemmelsen bare gir kommunen rett til å fastsette utvida båndtvang i den ordinære beitesessongen. Beitesessongen varar som kjent ikkje heile året. Det er her uten betydning om en eller flere sauer faktisk beiter ute hele året. 

Så gå gjerne tur i skog og mark, ta med hunden, la den få springe og kose seg. MEN.. ha kontroll! Tren innkalling, tren kontakt. Er du usikker på om hunden din kommer når det virkelig gjelder, slipp den under kontrollerte former og tren mer  ;) 

Ta gjerne kontakt for å gå et innkallingskurs (beathe@canis.no) eller lignende, slik du har enda mer frihet med hunden din! =)


7 kommentarer:

 1. Hmm, skulle ønske det var en lett forståelig oversikt et sted om Haram og. Har hørt at vi har båndtvang hele året, men har også hørt at for at en kommune skal kunne kreve det må det finnes et innegjerdet område der en har lov å slippe dem, og det vet jeg ikke om. Så jeg vet ikke hva jeg skal tro :)
  Det virker som det er båndtvang hele året her da http://www.lovdata.no/ltavd2/filer/lf-20010806-0905.html, men jeg skjønner egentilg ikke så mye av det som står :P
  Utrolig trist med sauen, uten tvil. Håper likevel ikke slikt ødelegger for alle med hund :(

  SvarSlett
  Svar
  1. Som du skriver så mener jeg også at da plikter kommunen å ha et innegjerdet området der hundene kan få løpe løse. Jeg ser ikke hvorfor Haram skal ha båndtvang hele året? Vet en del bykommuner har det, som feks Oslo.. men det kan en jo skjønne.. Til gjengjeld er der flere områder som er hundevennlige der en kan slippe hund. I slike utkantområder som vi bor i, hvorfor i alle dager skal en ha båndtvang hele året? Husdyrene kommer jo inn i desse tider, er ikke mange igjen ute nå. Og som det står i blogginnlegget mitt " Beitesesongen varar som kjent ikkje heile året. Det er her utan betydning om ein eller fleire sauar beitar ute heile året."

   Jeg ville sendt en mail til kommunen din å spurt hvorfor dem har satt denne lova. Den har jo vært der i over 10 år nå, kanskje det er på tide å se på den igjen. Kanskje grunnen til den ble lagd er borte nå?

   Slett
  2. Jaa, burde kanskje det, men føler ikke jeg har så mye å argumentere med, siden jeg faktisk ikke har noe peiling på dette :/

   Slett
  3. problemet er ofte her jeg bor på hildre at enkelte eiere tror da at de bare kan la hunden springe fritt i feltet, der det er barn og voksne. jeg har aldri villet ha hund, og vil derfor heller ikke plutselig ha en løs hund i hagen min...dette skjer ofte. barn er også uforutsigbare så jeg vil heller ikke at barnet mitt skal treffe på noen av disse hundene på veien alene.
   så vi som er redde for hund, eller ikke velger å ha hund skal bare finne oss i dette? er det egentlig greit?
   folk kan også bygge seg en hundegård....hvorfor skal kommunen bruke penger på en stor inngjerdet plass for hunder, når det er mange viktigere ting å bruke penger på som eldre, skole etc

   Slett
  4. Anonym:

   Jeg ville tatt opp problematikken med naboene dine. At en er uheldig og hunden stikker av kan en ikke styre, det er dyr og dem kan smette ut. Men om dem lar hundene selvlufte i byggefeltet så er ikke det bra. En skal ha kontroll på den løse hunden, ikke slippe den ut for å lufte seg selv.

   Slett
 2. Med mindre jeg har misforstått noe, så er det faktisk ikke helårlig båndtvang i Oslo heller, annet enn på Gressholmen og andre naturreservater, selv om man, som overalt ellers, plikter å hele året ha så god kontroll på hunden som mulig, og å hindre at den skader/truer folk og vilt.

  Båndtvang er jo stort sett bare av hensyn til andre dyr, så det hadde vært rart om dette gjaldt spesielt i Oslo. Så jeg ser for meg at det oftere er helårlig båndtvang i "beitestrøk" enn i bykommuner.

  Derimot gjør vel den generelle hundeloven (at man skal ha kontroll) at man oftere i praksis må ha hunden i bånd i bystrøk, er jo mer forstyrrelser, hunder og folk der som regel, så vanskeligere å ha full kontroll :) Loven for Oslo: «På offentlig sted plikter person med ansvar for dyr å ha kontroll med dyret ved bruk av bånd eller på annen måte, slik at dyret ikke er til fare eller sjenanse».

  Men det gjelder vel det samme for beitestrøk som bystrøk: Man kan ikke anta at hundeeiere ikke har kontroll, og så utvide dette til hele kommunen. Hadde vært rart om jeg ikke fikk ha valpen løs i den smale dalen bak blokka der "alle" går tur med hunder, av hensyn til hunderedde mennesker i sentrum. Samme gjelder for sauer, de kan vel ikke forby løse hunder av hensyn til sauene, i områder uten mye sau? Det gjelder vel for både saueeier og hundeeier å bruke fornuft, og få delt opp områder så både hund og sau kan gå ute så mye som mulig.

  SvarSlett
  Svar
  1. Hei Marit!

   Grunnen til jeg nevnet Oslo, uten å ha satt meg nevneverdig inni båndtvangsreglene der. Er at det kom opp da mattilsynet gikk gjennom dette på forelesing. Det ble nevnt at der gikk vakter som bøtla hundeeiere som gikk med hundene løse i parker i Oslo.

   Nå er det jo ikke for sauene det er båndtvang. Det er når alle desse ville dyrene og fuglene rundtom har små på vårparten og utover sommeren. Når høsten kommer, er tanken at desse er godt opplært og budd til å klare bedre å passe seg selv, både mor og barn.

   Slett