torsdag 6. desember 2012

Calm and Submissive

Calm and Subimissive  - rolig og underdanig .... eller livredd og døden nær?
Tonisk imobilitet en vanlig reaksjon på både mennesker og dyr når dem er i en situasjon der dem ikke ser annen utvei.

Runar Næss har en liten oppklaring i det som er blitt et veldig populært uttrykk, calm and subissive.

Har du valget mellom Fight and Flight, flykte eller kjempe, vil de aller fleste prøve å flykte. Mange hunder har ikke denne sjansen. Dem går i bånd når dem møter det dem syns er skummelt, og da har dem ikke annen utvei enn å prøve skremme.
Om vi er flink å lese hunden vår, vil vi se den prøver med signal først. Med ørene, øynene, tunga, snuse i bakken. Når det ikke fungerer, blir det sterkere signal knurre, bjeffe, flekke tenner. Og som aller siste utvei går den til angrep.

For å forstå hvordan det føles for et dyr, kan en lese om mennesker opplevelse av dette. Ikke før men forsket på det hos mennesker, forstod man at det kunne ha store konsekvenser mentalt også hos dyr. Hos mennesker fører situasjonen som ledet opp til immobiliteten ofte til PTSD.


http://en.wikipedia.org/wiki/Apparent_death

http://psycnet.apa.org/psycinfo/1981-01500-001

https://www.myptsd.com/c/threads/trauma-responses-tonic-immobility.25206/

http://jiv.sagepub.com/content/8/1/109.short

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar