mandag 1. juli 2013

Kypros forbyr sirkusdyr - Når skal Norge følge etter??

Flere land forbyr dyr på sirkus, Bolivia forbyr alle dyr på sirkus. India er det ikke lov med store dyr som elefanter verken på sirkus eller i dyreparker, dette tredde i kraft i 2009. Dette er land vi kanskje ikke ser på med like stor velferd generelt som i Norge. Men likevel forbyr dem at dyr skal reise rundt i små bur og tilhengere året rundt, bli trent med stygge metoder for menneskers fornøyelse.Til og med Kina, et land vi kanskje ser på som litt barbarisk, dem spiser hunder og katter og mye annet rart. I januar 2011 fikk dem en lov som som forbyr dyr i sirkus, og i levende "forings-show" i dyrehager.

Nå har Kypros følgt etter og forbudt dyr på sirkus. Når skal Norge komme etter??? Her er vi et land som skal fremme velferd både på dyr og mennesker, men har pelsfarmer der dyr går for lut og kaldt vann og bokstavlig talt visner vekk

Si NEI til sirkusdyr, og skriv under her
Sirkusdyr som bor i små bur eller elefanter og hester som lever hele livet i en henger. Ingen bevegelsesfrihet. Er dette god dyrevelferd?
Kopiert fra dyrevelferdsloven:

§ 3. Generelt om behandling av dyr
       Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger.
Dyr som ikke er ment for å bo i små trange vogner, vil vi si at dem er beskytta for unødig fare og belastninger? Er det ikke en belastning og bli kasta inni et telt, med mensker på alle kanter, med en trener som en frykter?


 22. Generelle vilkår for hold av dyr
       Dyr skal bare holdes hvis de kan tilpasse seg holdet på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.
 23. Dyrs levemiljø
       Dyreholder skal sikre at dyr holdes i miljø som gir god velferd ut fra artstypiske og individuelle behov, herunder gi mulighet for stimulerende aktiviteter, bevegelse, hvile og annen naturlig atferd. Dyrs levemiljø skal fremme god helse og bidra til trygghet og trivsel.

Og her er en som gjelder for veldig mange dyretrenere, samt veldig mange hundetrenere, se spesielt punkt c som jeg understreka. 
§ 26. Trening, fremvisning, underholdning og konkurranser
       Den som trener dyr og den som bruker dyr til fremvisning, underholdning og konkurranser samt arrangør for slike aktiviteter, skal påse at dyr:
a)er i stand til å gjennomføre aktiviteten uten å bli utmattet eller skadet,
b)ikke utsettes for eller er påvirket av midler eller behandling som kan gjøre aktiviteten dyrevelferdsmessig uforsvarlig,
c)ikke med hensikt påføres frykt, skade eller unødige påkjenninger og belastninger, og
d)ikke trenes til eller brukes i kamper mot andre dyr eller mot mennesker.
Videre står det
§ 14. Særskilte forbud
       Det er forbudt å:
a)utøve vold mot dyr,
b)hensette dyr i hjelpeløs tilstand,
c)ha seksuell omgang med eller foreta seksuelle handlinger med dyr, og
d)bruke levende dyr som fôr eller agn.
Her er en liste over sirkus som ikke bruker traumatiserte dyr som en del av sin underholdning http://www.sirkus.info/ja-sirkus/

Har tidligere blogget om temaIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar